Mīlestība pret takšiem man ir bijusi jau cik sevi atceros. Vienmēr esmu teikusi, ka vai nu lielu un spēcīgu suni vai taksi, jo taksis savā ziņā ir liels suns tikai maza suņa ķermenītī.

Nav iespējams skatīties uz taksi un nesmaidīt, viņu īsās, druknās kājas, lielās krūtis, kas atrodas vien dažus centimetrus no zemes, garais ķermenis un skatiens, kas nepārprotami paziņo, ka neko nav ēdis jau 10 gadus, padara šos suņus amizantus un neatkārtojamus.

Nešaubos, ka nav pasaulē neviena cita suņu šķirne, kas spētu strādāt tādus pigorus kā to spēj taksis.

Savu pirmo taksi dabūju, kad man bija 15. Lai arī viņai nav ciltsrakstu un īsti taksis Nellija tomēr nav, man viņa tāpat būs mans pirmais taksis. Ar viņu arī sākās tāda nopietnāka interese par suņiem, radās interese par to audzēšanu un izstādēm.

Tā nu 2012. gada 3. martā pie manis nonāca mans pirmais īstais taksis - Fanta Fellini. Viņa ir tā, kura palīdzēja man saslimt ar "izstāžu slimību".

Visi suņi pie mums ir mūsu ģimenes locekļi, arī kucēni pie mums aug kā daļa no ģimenes un nekādus būrus mēs neizmantojam. Mūsu suņi ēd dabīgu pārtiku, kucēni, jau no pirmajām maltītēm tiek radināti pie svaigas gaļas, zivīm, olām.

Galvenais audzēšanas mērķis ir radīt fiziski un psihiski veselus suņus, kas spēj būt labi izstāžu suņi, saglabājot savas darba spējas, un, protams, fantastiski ģimenes mīluļi.

 

                                                                                         Linda Banga

I've loved dachshunds all my life.I have always told,that only big and strong dog or a dachshund,because dachshund is a big dog in small dog's body.

It is impossible to look at dachshund without a smile,their short,prudgy legs,big chest,that is only few cm above the ground and eye gaze that clearly says that it haven't eaten for 10 years,makes these dogs amusing and unrepeatable.

No doubt that there isn't any other dog breed that can do such things as dachshunds does.

I got my first dachshund when I was 15 years old,.Although Nelly is without pedigree and isn't a "real" dachshund,she always will be my first dachshund.With this dog began my interest about dogs,their breeding and showing.

So in 3rd March 2012 I got my first real dachshund Fanta Fellini.She was the one that got me addicted to dog shows

All our dogs are our family members,puppies are raised as part of our family,we don't use any crates.Our dogs are fed RAW diet,puppies get introduced to many animal proteins,eggs and fish from their first meals.

The main goal is to breed physically and psychologically sound dogs,who can be excellent show dogs ,but at the same time don't loose their working capacity.

                                  

 

                                                Linda Banga